Finantseerimine

NÜÜD KREDEXI KÄENDUSEGA SISSEMAKS VAID 10%

Eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust.

Energiatõhusa eluaseme omandaja 

Energiatõhusale eluasemele esitatavad nõuded:

  • Energiatõhusa eluaseme soetamisel peab ühe korteriga elamu või kahe või mitme korteriga elamu, millesse soetatakse korter, energiatõhususarvu klass olema vähemalt C.

Riikliku tagatisega seotud energiatõhus elamu, sealhulgas selle osa või korter, peab olema laenusaaja alaliseks elukohaks ja omandis.

Loe täpsemalt www.kredex.ee

 

Kuidas käib kinnisvara ostmine laenuga?

Kõigepealt tasub pangast uurida, kui palju Teil on võimalik ja mõistlik laenu võtta. Selleks tuleb hinnata nii laenu tagasimaksmisvõimalusi kui ka omafinantseeringu osa. Seejärel esitage konkreetne laenutaotlus. Kui tingimused sobivad mõlemale poolele, sõlmitakse laenuleping ning vormistatakse kinnisvara ostu-müügi ja hüpoteegi seadmise leping.

Mida peab tegema laenu saamiseks?

Laenu saamiseks tuleb esitada laenutaotlus pangale, millele soovitame lisada meie poolt koostatud hinnapakkumine. Kogemustele tuginedes soovitame taotlus esitada samaaegselt mitmele pangale, kuna see tagab parima tulemuse Teie jaoks. Saate seda teha internetipangas või mis tahes panga kontoris.

Olemasoleva kodu väljavahetamine laenu abil.

Kui Teie praegune kodu on ostetud laenuga, on võimalik enne osta uus kodu ning seejärel vana müüa. Sel ajal, kui Teil on mõlema vara jaoks võetud laen, pakuvad pangad Teile vajaduse korral maksepuhkust, et laenumaksed oleksid jõukohasemad. Selle lahenduse puhul on tähtis, et saaksite olemasoleva vara mõistliku aja jooksul müüa.

Kui Teie praegune kodu ei ole laenuga seotud, saate nii selle kui ka uue vara tagatisel osta uue eluaseme ning seejärel asuda olemasolevat müüma. Müügist saadud rahaga tasutakse olenevalt võimalusest kas kogu laenusumma või osa sellest.

Tehingukulud

Laenu võtmisel tuleb mõelda nii omafinantseeringule kui ka sellele, et lepingu sõlmimisel on vaja kohe maksta ka lepingu- ja notaritasu ning riigilõiv. Tehingukulud olenevad ostuhinnast ning laenu- ja hüpoteegisummast. Täpsemad kulud annab teada pank ja notaribüroo.