Müügiinfo

Morten Aavik

morten@sauekodu.ee

Lepingu hinnas sisaldub

  • Majaosa valmidus vastavalt projektile ja siseviimistlusspetsifikatsioonile
  • Tasu tehnovõrkude rajamise ja liitumise eest (gaas, elekter, vesi, kanalisatsioon, sadevesi)
  • Haljastus, kõnniteed, tänavavalgustus
  • 2 parkimiskohta ja hoov vastavalt kasutuskorrale
  • Andmeside valmidus (Elioni optiline kaabel)
  • Hoov ja haljastus kasutuskorra alusel

Lepingu hinnas ei sisaldu

  • Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub Ostja)
  • Liitumistasud telefoniside, andmeside, kaabeltelevisioonivõrguga liitumiseks

Müük toimub järgmiselt

Ostusoovi kinnitus

Kliendiga sõlmitakse ettemaksukokkulepe, mis kehtib võlaõigusliku müügilepingu sõlmimiseni. Ostusoovi kinnitamiseks tasub ostja ettemaksulepingu sõlmimisel 3000 euro suuruse ettemakse.

Võlaõiguslik leping

Kliendiga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, milles lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu eelduseks on Ostja poolt tasutud 20% ostu-müügi hinnast.

Asjaõiguslik leping

Elamu valmimisel sõlmitakse notariaalne asjaõigusleping. Ostja tasub ülejäänud osa ostu-müügihinnast ning toimub omandiõiguse üleminek.